વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો :  94265 82810

‘તમે ટહુકો…વાંસવનનો ‘ સ્વ.મહેશ સોલંકી ‘બેનામ’ તૃતીય સ્વરાંજલી કાર્યક્રમ તારીખ : 06/04/2024 – શનિવાર સમય : રાત્રે ૯ થી ૧૧:૩૦ નિમંત્રક : શ્રી રામ કૃષ્ણ ટ્રસ્ટ – માધાપર શુભ સ્થળ : ટાઉનહૉલ,ભુજ-કચ્છ Live Videography By – RAJGORLIVE

 

MADHAPAR(BHUJ) Contact For Any Inquiry – 95374 69476,99792 96588

SHREE RAM KRUSHNA TRUST

COW BASED NATURAL FARMING RESEARCH AND EXTENSION CENTER At KUKMA, Bhuj,

Kachchh, Gujarat, Bharat

www.shreeramkrushnatrust.org

Email : ramkrushnatrust@gmail.com

Contact No. +919426582810

 

Free Trainings at our center

1. Cow Based Natural Farming training from 12th to 14th of Every Month.

2. Panchgavya Production, Gobar Craft, Natural Farming, Gaushala Management etc. This training has no dats but it is open for any time come and join, learning by doing, practical training. Our units at center At Chintan Campus Training Center, Management office, Full time canteen, Natural Huts and general rooms, doormetry for stay, Gurukul for students-The democratic school, Farming activities. Gaushala of local Kankrej Breed (Desi Gaumata), Cow Based Natural Farming, Panchgavya Production, Gobar Handi Craft for interior decoration (Cow Dung Handi Craft, Cow dung and natural soil-minerals based natural compost fertilizers, Natural Liquid Fertilizers, Cow urine and herbs based natural nutrients and insects ripplents, Gomay Limpan(Vedic Plaster), Live workshops of Blacksmith, Carpentor, Potter, Farming products value addition and processing center, Laboratory for various testings, Swadeshi Mol for selling all the products.