સંસ્થાની સ્થાપના

PURSOTAMBHAI

સંસ્થાના સ્થાપક અમારા મોભી વડીલ સ્વ. શ્રી પુરુષોતમભાઇ ડાયાભાઇ સોલંકી કે જેઓ સમાજ અને પ્રકૃતિ માટે કશું કરવા સદાય તત્પર રહેતા હતા. તેમણે આપેલાં જીવનમૂલ્યો અને સિધ્ધાંતના આધારે શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટની સ્થાપના તા.ર૪ માર્ચ ૨૦૧૦ના તેમની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી. જે આજે તેમના બતાવેલા સદમાર્ગ પર મકકમતાથી ચાલી રહી છે.

સંસ્થાના ઉદેશો અને કલ્પના :

ગાય આધારિત ખેતી, ખેત ઉત્પાદનોને ઘર આંગણે બજારનો પ્રયોગ, આયુર્વેદમાં ઔષધિવન, માનવ/પશુ/ખેતીનાં રોગોપચારના પ્રયોગો, ગોબરગેસ, સોલાર ઉર્જા, કુટીર ઉધોગ, કોસ્મેટિક, આયુર્વેદિક ઉત્પાદનો વિગેરે એકબીજાના આનુસાંગિક પાસાં સમજી સમાજ ઉપયોગી થાય, એ વાત સમાજ સુધી પહોચાડવા માટે ટ્રસ્ટની ઓફીસ-કેમ્પ (ચિંતન) ને પ્રાકૃતિક સંસાધનો દ્વારા રચના કરીને, પ્રાકૃતિક સુંદરતાનો અહેસાસ લોકોને ખુબજ આકર્ષતો રહ્યો છે. તેમજ પ્રદર્શન, નિદર્શન દ્વારા કાર્ય નિરીક્ષણ સાથે માહિતીપ્રદ બનાવતા વારંવાર લોકો મુલાકાત લે છે, સમજે છે, અપનાવે છે તેમજ ક્યારેક તાલીમ-સેમિનારો દ્વારા પણ આ વાતને સમાજ સુધી પહોચાંડવાનાં પ્રયત્નો સંસ્થા કરે છે.

SHREE RAM KRUSHNA TRUST
શ્રી રામ કૃષ્ણ ટ્રસ્ટ નો ઇતિહાસ

1995

રાસાયણિક ખેતી
રાસાયણિક ખેતી ની શરૂઆત

2001

પ્રાકૃતિક ખેતી
પ્રાકૃતિક ખેતી નો પ્રારંભ

2007

સ્થાપના
2001 થી 2007 સુધી ખેતી ના વ્યક્તિગત પ્રવાસ અને પ્રયોગો કરી અને શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ ની સ્થાપના કરી

2010

પ્રચાર પ્રસાર, અનુસંધાન કેન્દ્રની સ્થાપના
કુકમા ગામ ની પસંદગી કરી ત્યાં પ્રચાર પ્રસાર, અનુસંધાન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી અને ગૌશાળાની સ્થાપના કરી.

2011

શિબિર નો પ્રારંભ
ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીની શિબિર નો પ્રારંભ

2015

ગ્રામ ઉદ્યોગ કેન્દ્રનો પ્રારંભ
ગ્રામ ઉદ્યોગ કેન્દ્રનો પ્રારંભ કર્યો

2018

ગૌમેય સિમેન્ટ તથા ગોબર ક્રાફ્ટ
ગૌમેય સિમેન્ટ તથા ગોબર ક્રાફ્ટ બનાવવાનો પ્રારંભ કર્યો

2020

કૃષિ પ્રવાસન કેન્દ્ર અને સ્વદેશી મોલ નો પ્રારંભ
કૃષિ પ્રવાસન કેન્દ્ર ની શરૂઆત કરી અને સ્વદેશી મોલ નો પ્રારંભ

2021

ધરતીપુત્ર યોજના અને અટલ પરિસર વિકાસ યોજના
ધરતીપુત્ર યોજના અને અટલ પરિસર વિકાસ યોજના નો પ્રારંભ કર્યો

2022

કૃષિ મૂલ્ય વર્ધન કેન્દ્રનો પ્રારંભ અને મોબાઈલ ચિપ પેટન્ટ
કૃષિ મૂલ્ય વર્ધન કેન્દ્રનો પ્રારંભ અને મોબાઈલ ચિપ ને વિશ્વ સ્તરે પેટન્ટ મળી

2024

પ્રયાસ ગુરુકુલમ
પ્રયાસ ગુરુકુલમ નો પ્રારંભ